Voor balies

Voor advocaten die over een eID beschikken, verlopen het volledige vernieuwingsproces en de activatie voortaan online. Zij moeten hiervoor in principe dus niet meer bij hun baliesecretariaat aankloppen. 

EU-advocaten of advocaten die géén eID hebben, zullen voor de aanvraag wel nog naar hun balie­secretariaat moeten gaan.
 
Het DPA-team zal alle advocaten die dit jaar hun kaart moeten vernieuwen, tijdig inlichten over hoe en wanneer dat moet gebeuren. Dat kan dus zoals gezegd online. De kaart wordt nadien ook aangetekend verstuurd naar het kantooradres of naar het adres dat op de eID staat. Ze kan nadien ook online geactiveerd worden. De kaartaanvraag zal pas correct verlopen als de advocaat volgende gegevens correct vermeldt bij het aanvragen:

 • Rijksregisternummer
 • Facturatiegegevens
 • Emailadres
 • GSM-nummer

De LRAO’s (Local Registration Authority Officer) behouden dezelfde taken maar omdat de advocaten meer online mogelijkheden hebben, zullen ze in de toekomst minder werk hebben. 

Advocaten zullen in verband met de kaart enkel nog bij uitzondering naar het baliesecretariaat moeten gaan, bijvoorbeeld EU-advocaten, advocaten zonder eID, advocaten waarbij de online activatie niet lukt of advocaten die hun pukcode kwijt zijn.

Bij verlies of diefstal moet de advocatenkaart onmiddellijk geblokkeerd worden. De advocaat kan dan

 1. bellen naar Zetes Card Stop (078/055 255, betalende dienst)
 2. contact opnemen met zijn balie

 

Blokkering bij de balie

Als LRAO kan de baliemedewerker in bepaalde situaties kaarten blokkeren.

 • De advocaat gaat persoonlijk naar de balie. Hij kan zichzelf identificeren en de LRAO kan de nodige acties ondernemen.
 • De advocaat belt naar de balie. De LRAO schat zelf in of de identiteit van de advocaat correct is of niet.
  • Als de LRAO de kaart niet wilt blokkeren via telefoon, dan kan ze de advocaat doorverwijzen naar Zetes Card Stop.
  • Als de LRAO meer zekerheid wilt over de identiteit van de beller kan ze vragen naar het kaartnummer. Dat staat vermeld in de e-mail die de advocaat krijgt na aanvraag en op de pin-puk-brief, juist onder de datum van de brief).

Indien een advocaat de balie contacteert om te signaleren dat hij wel een kaart maar geen PIN- en PUK-code heeft gekregren per SMS, kunt u hem voorstellen na te gaan welke GSM-nummer hij in het bestand van de balie liet registreren. Indien nodig kan u dit aanpassen. 

De advocaat kan nadien online nieuwe PIN- en PUK-codes aanvragen.
 

Ook hier maken we weer een onderscheid tussen de kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 (kaart V1) en de kaart uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)

Voor kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 – kaart V1
 

Zowel voor de AUT- als voor de QES-certificaten heeft de advocaat 3 pogingen om zijn pincode in te geven. Als de advocaat zijn pincode is vergeten, moet hij naar de balie gaan met zijn pukcode. Zo kan hij een nieuwe pincode kiezen.

2 scenario's
 
 • AUT: met de AUT-pukcode kan de AUT-pincode opnieuw ingesteld worden. De advocaat gaat met zijn pukcode naar de balie, waar u hem via de applicatie een nieuwe pincode laat instellen.
  • ga naar het scherm van het AUT-certificaat, en klik op de knop "reset pincode"
  • eerst moet de pukcode worden ingegeven
  • daarna 2x een nieuwe pincode
    
 • QES: met de QES-pukcode kan enkel het aantal pogingen om de QES-pincode in te geven op nul gezet worden.
  • de advocaat mag 3 nieuwe pogingen ondernemen om zijn pincode juist in te vullen
  • lukt dat ook na die 3 nieuwe pogingen niet, is het certificaat verloren
  • u moet dan een nieuw QES-certificaat aanvragen. De advocaat moet hiervoor betalen.
    

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

Aan de hand van de PUK-code (8 cijfers), die de advocaat per SMS kreeg om zijn kaart te activeren, kan hij een nieuwe PIN-code aanvragen mocht hij ze vergeten zijn of mocht ze geblokkeerd zijn. Advocaten zouden hun PUK-code ergens in alle veiligheid moeten noteren.

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “PIN-code opnieuw instellen”.

PIN-code resetten

Er verschijnt een pop-upvenster.

 • Vul eerst uw PUK-code (8 cijfers) in.
 • Vul daarna de gewenste nieuwe persoonlijke PIN-code in.
 • Bevestig deze nieuwe PIN-code nog eens in het laatste veld.
 • Klik vervolgens op “Verzend”.
   

Popup PIN-code resetten
 

 

Ook hier maken we weer een onderscheid tussen de kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 (kaart V1) en de kaart uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)
 

Voor kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 – kaart V1

De pukcode is nodig om de pincode van de kaart te wijzigen. Die pukcode staat vermeld op de brief met pin- en pukcode. Als de advocaat die brief heeft verloren, kan hij bij de balie een nieuwe brief aanvragen voor het AUT-certificaat. Voor het QES-certificaat is dat niet mogelijk.
 

Situatie 1: De kaart heeft een elektronisch handtekeningscertificaat (QES):

De brief met pin-pukcodes vermeldt 2 pukcodes:

 • De pukcode van het AUT-certificaat: die staat voorgedrukt op de brief. Verwijder de strip om de code te zien.
 • De pukcode van het QES-certificaat: die heeft de advocaat zelf gekozen en vermeld op de brief na het activeren van de kaart en het certificaat aan de balie.
   

Indien de advocaat zijn brief niet meer heeft, moet hij naar de balie gaan:

 • De balie kan de pukcode van het AUT-certificaat opnieuw laten opsturen per post. De advocaat moet hiervoor extra betalen.
 • De pukcode van het QES-certificaat kan niet opnieuw aangevraagd worden. De balie verwijdert het bestaande QES-certificaat en plaatst een nieuw QES-certificaat op de kaart. De advocaat moet hiervoor extra betalen en moet opnieuw naar de balie gaan om het nieuwe QES-certificaat te activeren.

   
Situatie 2: De kaart heeft géén elektronisch handtekeningscertificaat:

De brief met pin-pukcodes vermeldt 1 pukcode:

 • De pukcode van het AUT-certificaat: die staat voorgedrukt op de brief. Verwijder de strip om de code te zien.
   

Indien de advocaat zijn brief niet meer heeft, moet hij naar de balie gaan:

 • De balie kan de pukcode van het AUT-certificaat opnieuw laten opsturen per post. De advocaat moet hiervoor € 5  (excl. btw) betalen.

   

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

De PIN-code (4 cijfers) moet hiervoor gekend zijn. Aan de hand van de PIN-code kan de advocaat een nieuwe SMS met de PUK-code aanvragen.

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “Ontvang de PUK-code via sms”.

PUK-code


Bevestig dat de gegevens op uw advocatenkaart uitgelezen en gebruikt mogen worden.

Voer de 4 cijfers van uw persoonlijke PIN-code in. Klik op “Ok”

PUK-code opvragen


Uw 8-cijferige PUK code wordt per sms opgestuurd. Die sms heeft de tekst
DPA : uw PUK code is 12345678”.
Gelieve de PUK-code te noteren en op een veilige plek te bewaren!

PUK-code opsturen

Als de advocaat de pincode niet meer kent en ook de PUK-code niet meer vindt, dan moet de advocaat contact opnemen met zijn balie.

Dat kan telefonisch, de advocaat moet niet naar het baliesecretariaat gaan. De balie zal de PUK-code per SMS aan de advocaat bezorgen.

Met deze PUK-code kan de advocaat de pincode opnieuw online of aan de balie instellen.

Dit heeft geen invloed op de kaart. De advocaat kan zijn kaart nog gebruiken voor bv. toegang tot gebouwen. Een geschorste advocaat mag nog steeds in het bezit zijn van een actieve advocatenkaart.

De status van de advocaat wordt gecontroleerd op het ogenblik dat de advocaat zijn kaart gebruikt voor toegang tot een bepaalde applicatie. Als die status invloed heeft op zijn toegangsrechten, zal zijn toegang geweigerd worden.

Concreet

Als een advocaat toegang wil tot een applicatie, controleert die applicatie de status van de advocaat. Hij zal enkel toegang krijgen tot die applicaties waartoe een geschorste advocaat toegang mag krijgen.

Op een geactiveerde kaart kunnen verschillende acties uitgevoerd worden om ze definitief stop te zetten. Er zijn verschillende situaties, en elke situatie heeft een andere actie.


Situatie: “Kaart is verloren”

Indien de kaart verloren of gestolen is.

 • Knop: “kaart verloren”
 • Gevolgen: 
  - certificaten worden gedeactiveerd
  - kaart is niet meer bruikbaar
  - advocaat moet nieuwe kaart aanvragen
 • Sealbag: rood (indien de kaart later wordt teruggevonden)

 
Opmerking:
als de kaart later toch nog wordt teruggevonden, is ze niet meer bruikbaar. Stuur de kaart terug naar Zetes ter vernietiging.
 

Situatie: “Kaart weigeren”

Als er problemen aan het licht komen tijdens de activatie of gebruik van de kaart: een kras op de kaart, geen foto afgedrukt, de certificaten werken niet,…
In die situatie is er een duidelijk productieprobleem en mag de kaart “geweigerd” worden.

 • Knop: “kaart weigeren”
 • Gevolgen: 
  - certificaten worden gedeactiveerd
  - kaart is niet meer bruikbaar
  - advocaat moet nieuwe kaart aanvragen
 • Sealbag: geel

 
Opmerking: stuur de kaart terug naar Zetes ter analyse.
 

Situatie: “Kaart opzeggen”

Indien de persoon geen kaart meer nodig heeft: gestopt als advocaat, ontslag van een medewerker, overlijden,…

 • Knop: “kaart opzeggen”
 • Gevolgen: 
  - certificaten worden gedeactiveerd
  - kaart is niet meer bruikbaar
 • Sealbag: rood
   

Als een kaart niet wordt geactiveerd, dan krijgt deze kaart 30 dagen na verzending de status ‘IN ANALYSE’.  

Er wordt dan gedurende 3 maanden 1x per maand een automatische e-mail naar de advocaat verstuurd om de advocaat aan te manen de kaart te activeren. De e-mail vermeld dat de advocaat de balie dient te contacteren.  

Het zou echter kunnen dat de advocaat de kaart niét heeft ontvangen per aangetekend schrijven. Dan moet dit gemeld worden aan de Service Desk. Kaarten worden met een aangetekend schrijven verstuurd. Een niet-ontvangen aangetekende brief wordt in principe bij DPA gesignaleerd en daar wordt eerst nagekeken of de kaart alsnog naar de advocaat kan gestuurd worden. Zoniet zal DPA een klachtendossier bij bpost openen betreffende het aangetekende schrijven dat niet is toegekomen.  

In de meeste gevallen zal het aangetekende schrijven verloren zijn, en zal de advocaat alsnog een nieuwe kaart moeten aanvragen, die in dat geval niet betalend is voor de advocaat. Als de advocaat de kaart toch nog vindt, dan kan de kaart geactiveerd worden via de balie:

 • een kaart die nog in status ‘IN ANALYSE’ staat, kan door de balie van status gewijzigd worden naar ‘VERZONDEN NAAR DE AANVRAGER’ zodat de advocaat de kaart zelf online of aan de balie kan activeren
 • een kaart die de status ‘GEBLOKKEERD’ heeft, kan enkel nog aan de balie geactiveerd worden

Als een advocaat de kaart niét activeert binnen de 4 maanden, dan zal er géén gratis nieuwe kaart aangevraagd kunnen worden. Dan moet de advocaat zijn kaart wel betalen, aangezien hij dan al vijf e-mails zal gekregen hebben die hem informeren over de status van de kaart.

Als de advocaat de kaart terugvindt na 4 maanden én ze nog in de status ‘IN ANALYSE’ staat, dan kan de kaart nog geactiveerd worden de dag zelf.

Dit is een speciale situatie. Er is namelijk geen enkel proces dat de kaart automatisch uit de status ‘IN ANALYSE’ haalt. Maar zodra de kaart uit de status ‘IN ANALYSE’ wordt gehaald, heeft de advocaat 4 maanden na verzending van de kaart - dus enkel die dag zelf - nog de kans de kaart te activeren. De balie zal dan de status veranderen van ‘IN ANALYSE’ naar ‘VERZONDEN NAAR AANVRAGER’ waardoor de activatie online of aan de balie kan plaatsvinden.

We willen de balies uitdrukkelijk vragen om zo vlug een een advocaat wordt weggelaten of overlijdt of als een stagiair zijn stage onderbreekt, de kaart op te zeggen. In al deze gevallen heeft de kaart geen nut meer voor de advocaat en is het het veiligste om de kaart op te zeggen zodat niemand er eventueel ge/misbruik van kan maken. Er zijn géén automatische processen die kaarten opzeggen bij statusveranderingen van advocaten.

Kaarten opzeggen kan via de laptop van Zetes of via de DPA eCard-applicatie (https://secure.dp-a.be/ecard/)

Vanaf 26 april 2022 zullen alle advocatenkaarten die in omloop zijn, toegang geven tot de gerechtsgebouwen van Brussel, Antwerpen, Charleroi, Gent en Luik via de speciale toegangspoorten die daar de voorbije jaren door FOD Justitie zijn geïnstalleerd.

Als een advocaat klaagt dat de draaideur niet opengaat, dan ligt dat in de meeste gevallen aan het gebruik van de kaartlezer aan de draaideur of aan een defecte kaart. 

Elke kaart wordt per aangetekend schrijven verzonden met een werkende contactloze chip, dus als deze chip plots niet meer werkt aan de toegangspoort van het gerechtsgebouw, ligt dat hoogst waarschijnlijk aan gebruiksschade van de kaart. De advocaat zal in dat geval een nieuwe kaart moeten betalen, zoals dat ook vermeld staat in de brief van het aangetekend schrijven dat de advocaat heeft ontvangen met de kaart.

Kijk eerst of u in deze FAQ het antwoord op uw vraag kan vinden. Indien niet:

OVB-balies kunnen support krijgen via:
E-mail: servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be
Tel: 02 307 70 30 (kies optie 2)

OBFG-balies kunnen support krijgen via:
E-mail: servicedesk@avocats.be
Tel: 02 588 88 22 (kies optie 2)

Advocaten kunnen support krijgen via:
E-mail: support@dp-a.be
Tel NL: 02 307 70 30 (kies optie 1)
Tel FR: 02 588 88 22 (kies optie 1)

Voor advocaten en administratieve medewerkers

De facturatiegegevens kan u zelf aanpassen volgens deze stappen:

 • Meld aan op https://my.advocaat.be/profile/billing
 • Kies de organisatie waarvan u de facturatiegegevens wenst aan te passen
 • (Indien u bij uw keuze van organisatie niet de correcte kantoren ziet staan, moet u contact opnemen met uw hoofdbalie om dat te wijzigen)
 • Pas de gegevens aan.
 • Klik op “facturatie – instellingen aanpassen” om op te slaan

Kaarten aangevraagd vanaf 1 januari 2022 zijn voor OVB/OBFG-advocaten inbegrepen in de baliebijdrage.

Let op: Alleen de eerste advocatenkaart is inbegrepen. Bij verlies moet u zelf een nieuwe kaart aankopen.

De actuele tarieven vindt u hier terug.

De elektronische handtekening kan gebruikt worden om een PDF- of Worddocument digitaal te ondertekenen. Die documenten krijgen zo dezelfde juridische waarde als een handtekening op papier (e-IDAS compliant, dus juridisch erkend op EU-niveau).


Hoe kan ik het elektronische handtekeningscertficaat (QES) aanvragen?

Hier moeten we opnieuw een onderscheid maken tussen de kaarten uitgegeven vanaf 2017 (kaart V1) en de nieuwe kaarten uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)

 

 • Voor de kaart uitgegeven vanaf juni 2017 – kaart V1 bij de aanvraag van uw advocatenkaart moest u dit vakje aanvinken:

elektronische handtekeningscertificaat

U betaalt € 15 (excl. btw) extra voor dit certificaat als u het aanvraagt samen met uw advocatenkaart. Als u uw kaart al hebt aangevraagd, maar later toch nog de elektronische handtekening wil activeren, kan dat. Neem daarvoor contact op met uw balie. U ontvangt dan een nieuwe brief met pin- en pukcode waarmee u het certificaat kan activeren aan de balie. De activatie achteraf kost € 20 (excl. btw).

 

 • Voor de kaart uitgegeven vanaf september 2020– kaart V2

Het certificaat elektronische handtekening is automatisch gelinkt aan uw advocatenkaart (kaart V2). 

 

Hoe kan ik het elektronische handtekeningscertificaat (QES) gebruiken?

Om de elektronische handtekening te kunnen plaatsen op documenten, dient eerst de middleware -die hoort bij de advocatenkaart- geïnstalleerd te worden.

Een handleiding voor het downloaden, installeren en gebruiken van de elektronische handtekening, kan u vinden onder de tab “Handboek(en)”.

Het document wordt bij het digitaal ondertekenen wel voorzien van een digitale timestamping. Dat is een rechtsgeldige timestamp van een TSA (Time Stamping Authority).

Maar ondanks het feit dat een handtekening voor altijd rechtsgeldig blijft, kan deze handtekening niet voor eeuwig gevalideerd worden omdat certificaten na verloop van tijd nu eenmaal vervallen. Dat heeft niet te maken met de geldigheid van de handtekening maar met de technische beperkingen van de certificaten.

Advocaten die hun pdf-documenten voor eeuwing wensen te laten valideren, doen best een beroep op  LTV (long-time-validation) en LTA (long-time-archiving), een eerder kostelijk gespecialiseerd documentenbeheersysteem.

 

Installeer de software eaZyLink vooraleer u uw advocatenkaart aanvraagt. Die is nodig om uw eID uit te lezen. Deze software zal nadiien ook gebruikt worden om uw advocatenkaart uit te lezen, bij het gebruik van het DPA-platform.

 

Problemen bij de installatie of het gebruik van de software (eaZyLink/eaZyID)?

Dan krijgt u een van de deze meldingen:

 • de browser blijft steeds vragen om de software te installeren
 • u krijgt de melding "Operation failed"
 • u krijgt de melding "Gelieve een kaartlezer aan te sluiten"

 

Mogelijke oplossingen
 
Besturingssystemen:
 • De volgende besturingssystemen worden ondersteund voor de installatie van de eaZyLink software:
  • Windows 7, 8, 8.1 en 10
  • Mac OS X 10.10 en hoger
    
 • Oudere versies van Windows en Mac OS worden niet ondersteund. De eID kan niet worden uitgelezen.
 
Browser:
 • De volgende browsers worden ondersteund voor de installatie van de eaZyLink software:
  • Windows: Edge, Chrome, Firefox
  • Mac OS: Safari, Chrome, Firefox
    
 • Bij het gebruik van andere browsers is het mogelijk dat de software werkt, maar daar wordt geen ondersteuning op gegeven.
   

Microsoft heeft in 2019 het gebruik van Internet Explorer als standaard browser afgeraden. Het bedrijf ondersteunt deze browser niet langer en dat zorgt bij heel wat gebruikers voor technische problemen. Sommige advocaten hebben dit eveneens ervaren bij het gebruik van de DPA-applicaties.

Wij raden u daarom aan om eerder Firefox, Chrome of Safari te gebruiken als internet browser. Als u Internet Explorer toch wil gebruiken dan kan u best deze handleiding volgen.

Cache en cookies:

Als de installatie van de software niet lukt, raden wij aan om eerst de volledige cache van uw browser te legen, en alle cookies te verwijderen.

Rechten:

Om de software te installeren is een account met admin-rechten nodig. Als u zelf geen admin-rechten heeft, vraag u het best hulp aan uw systeembeheerder.

Virusscanners:

Sommige virusscanners kunnen problemen veroorzaken, en houden de installatie van de software tegen. Als uw virusscanner niet de optie heeft om de software te vertrouwen, dan moet u de virusscanner tijdelijk deactiveren tijdens de installatie.

Terminal Services en Citrix-omgevingen:

Een handleiding voor de installatie van eaZyLink op Terminal Server of Citrix kan op deze FAQ in het tabblad "Handleidingen" worden gevonden. Gelieve deze handleiding aan de systeembeheerder te geven.

Kaartlezers:

Zorg ervoor dat er slechts één kaartlezer is aangesloten aan uw computer. Ook kaartlezers voor bankkaarten (bijvoorbeeld van Isabel) kunnen ervoor zorgen dat de eID niet gevonden wordt. Voor meer info over de verschillende types kaartlezers, gelieve de vraag "Welke kaartlezers kunnen de advocatenkaart uitlezen?" te consulteren.

DNS-instellingen:

Publieke DNS-servers kunnen problemen veroorzaken om het lokale IP-adres 127.0.0.1 te vertalen. Om dit op te lossen kunnen kunnen verschillende acties ondernomen worden:

 • neem contact op met uw IT-beheerder of ISP (Internet Service Provider) om de instellingen op de DNS-server aan te passen
   
 • configureer specifieke DNS-instellingen op uw computer. U heeft keuze uit verschillende alternatieve DNS-servers. Hierbij worden twee voorbeelden gegeven:
  • OpenDNS: 208.67.222.222 en 208.67.220.220
  • Google: 8.8.8.8 en 8.8.4.4
    
 • wijzig het hosts-bestand in Windows:
  • ga naar "C:\Windows\System32\drivers\etc" en open het bestand "hosts" met admin-rechten
  • voeg onderaan het bestand deze lijn toe: "127.0.0.1 eazyLink.zetes.be"
  • herstart uw computer
 
Software van derde partijen die niet compatibel is met eaZyLink:

Als bepaalde software of drivers op uw computer zijn geïnstalleerd, werkt eaZyLink niet correct. U zal deze dan moeten verwijderen om met eaZyLink te kunnen werken. Het gaat over de volgende software/drivers:

 • GlobalSign SafeNet drivers
 
Instellingen op een Firewall of Proxy:

Indien een Firewall of Proxy de correcte werking van eaZyLink verhindert, kunnen volgende puntjes nagekeken worden:

 • De volgende URL's worden gebruikt om aan te loggen met de advocatenkaart op het DPA-platform:
  • https://lawyer-eazyid.zetes.be:443
  • https://idp.dp-a.be:443
  • https://secure.dp-a.be:443
    
 • Na installatie van de software (Zetes eaZyLink) wordt een lokale service aangemaakt die draait op localhost:
  • 127.0.0.1:60081
  • Hiernaar wordt doorverwezen vanaf “eazylink.zetes.be”
  • Er zijn geen inbound rules nodig.
    
 • Bekend probleem: "eazylink.zetes.be" kan niet worden gevonden door de computer
  • Wordt veroorzaakt door: sommige lokale servers blokkeren een DNS-request die naar localhost doorverwijst.
  • Workaround: deze regel toevoegen aan de hosts-file van de pc: “127.0.0.1 eazylink.zetes.be”

Als u uw kaart niet online kan aanvragen, kan u een van de volgende meldingen krijgen:

"U kan uw elektronische advocatenkaart niet online aanvragen. Ga naar uw hoofdbalie om uw kaart aan te vragen."

"Er zijn momenteel technische problemen, gelieve later opnieuw te proberen."

Hier is een overzicht van de meest voorkomende redenen waarom u uw kaart niet kan aanvragen en wat u kan controleren:
 
Buitenlandse advocaten
Een buitenlandse advocaat kan zich als B-advocaat of als EU-advocaat inschrijven aan een Belgische balie.
B-advocaten kunnen géén advocatenkaart aanvragen,  buitenlandse advocaten die als EU-advocaat zijn ingeschreven aan de balie kunnen dat wel. Aan de hand van een Belgisch identiteitsbewijs (E+-kaart, C-kaart) kunnen ze hun aanvraag online doen. Het zou echter kunnen dat die aanvraag niet lukt, omdat de chips op die kaarten niet exact dezelfde informatie bevatten als een eID. EU-advocaten zonder Belgisch identiteitsbewijs moeten hun advocatenkaart  altijd op het secretariaat van hun balie aanvragen. Ze moeten een identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort) meenemen om zich te identificeren. Bij problemen met de aanvraag contacteert u uw balie of de service desk.

Uw GSM-nummer werd niet geregistreerd bij uw balie
Als uw GSM-nummer niet gekend is bij de balie, kan u problemen ondervinden bij de aanvraag van een advocatenkaart. Alleen als wij over een actueel GSM-nummer beschikken kunnen wij een PIN- en PUK-code per SMS sturen. Die codes hebt u nodig om uw kaart na ontvangst online te activeren. De registratie van uw GSM-nummer kan gebeuren via: servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be. (Uw GSM-nummer wordt enkel gebruikt voor het verzenden van de PIN- en PUK codes en wordt geenszins publiekelijk kenbaar gemaakt.) Pas dan zal u uw kaart online kunnen aanvragen.

Facturatie-informatie
Er moet minstens één kantoor met ondernemingsnummer voor u gekend zijn voordat u uw kaart kan aanvragen. Dat mag een persoonlijk kantoor, een hoofdkantoor of een bijkantoor zijn. Een btw-nummer is niet verplicht. Hier kan u de handleiding vinden voor het bijwerken van uw gegevens: https://portaal.advocaat.be/Applications/pdf/handleiding_opzoeking.pdf en https://vimeo.com/141700122.

E-mailadres
Er moet minstens één e-mailadres gekend zijn. Hier kan u de handleiding vinden voor het bijwerken van uw gegevens: https://portaal.advocaat.be/Applications/pdf/handleiding_opzoeking.pdf en https://vimeo.com/141700122.

Rijksregisternummer
Als uw Rijksregisternummer niet gekend is bij de balie, kan u problemen ondervinden bij de aanvraag van een advocatenkaart. Neem contact op met uw balie om ervoor te zorgen dat uw Rijksregister correct opgenomen is in het databestand van uw balie.

Unieke match naam + geboortedatum
Als uw Rijksregisternummer niet gekend is aan uw balie, zal het systeem proberen om de gegevens van uw eID te matchen aan de hand van uw voornaam, familienaam en geboortedatum. Als hier een uniek resultaat voor wordt gevonden, dan start de OTP-procedure op (zie handleiding). Als er géén uniek resultaat wordt gevonden, dan heeft u twee opties:

 1.  neemt contact op met uw balie om uw Rijksregisternummer te laten registreren.
 2. u gaat naar uw balie om uw kaart aan te vragen.
   

Browser problemen
Gebruik bij voorkeur volgende browsers: Firefox, Google Chrome of Edge.
Het zou ook kunnen dat u nog met Internet Explorer werkt. Omdat Microsoft deze browser niet langer ondersteunt, heeft DPA beslist om voor alle nieuwe applicaties (zoals het online aanvragen van de kaart) niet meer met Internet Explorer te werken. 
Ook sommige versies van Safari kunnen connectieproblemen geven. Schakel dan liever over naar een andere browser

Technische problemen
In het geval van technische problemen wordt de boodschap "Gelieve later opnieuw te proberen" weergegeven. Probeer dan op een later tijdstip opnieuw. Indien u alle bovenstaande gegevens heeft nagekeken, en u nog steeds uw kaart niet kan aanvragen, dan contacteert u het best de service desk via 02 307 70 30 (kies optie 1).

Als u uw advocatenkaart online hebt aangevraagd, ontvangt u normaal gezien een e-mail met de bevestiging van uw aanvraag.

Wat kan u doen als u die e-mail niet ontvangen hebt?

 1. kijk uw spamfolder na: het kan zijn dat de e-mail in de spamfolder terechtgekomen is
 2. probeer de kaart nogmaals aan te vragen:
  • als de kaart correct is aangevraagd, dan krijgt u het bericht: "U heeft reeds een kaart aangevraagd" en kan u geen nieuwe aanvraag doen
  • als uw kaart niet correct is aangevraagd, dan kan u nu een aanvraag registreren

Ga terug naar uw online aanvraag en controleer of het juiste GSM-nummer werd weergegeven. Zoniet moet u contact opnemen met uw balie om dit GSM-nummer te laten registreren. 

Is uw GSM-nummer correct ingegeven vraag dan nieuwe codes aan. Als u die ook niet krijgt, kunt u best contact opnemen met uw balie.   

Nee. Eenmaal uw aanvraag is geregistreerd, kan ze niet meer gewijzigd worden. Het GSM-nummer waarnaar we de PIN- en PUK-codes zullen sturen of het ondernemingsnummer voor de facturatie kunnen dus niet meer aangepast worden.

Om uw nieuwe advocatenkaart te activeren hebt u nodig: 

 • de kaart die aangetekend werd toegestuurd
 • een kaartlezer
  Opgelet u kan geen PINPAD (een kaartlezer met digits; zoals deze van banken of Isabel) gebruiken om uw kaart te activeren of te gebruiken.
 • een pc met  internetconnectie waarop het programma eaZyLink versie 1.8.1  is geïnstalleerd. 
 • uw GSM om de 3 codes (de activatiecode, de PUK-code en de One Time Password-code) die via SMS worden verstuurd te kunnen ontvangen
 • de brief die de kaart begeleidde. Hier moet u tijdens de activatie de PUK-code in het voorziene veld noteren.

 
De activatie gebeurt via https://dpa2.zetescards.be/nl
 

Bij het starten van de activatieprocedure via https://dpa2.zetescards.be/nl ontvangt u onmiddellijk een activatiecode via SMS.

Misschien eerst even nagaan via uw balie balie of het GSM-nummer dat u heeft laten registreren wel correct is. Op het scherm worden de eerste en de laatste drie cijfers van het GSM-nummer weergegeven. Controleer of deze correct zijn. Indien u niet zeker bent, controleer via de Service Desk of uw GSM-nummer wel juist werd geregistreerd. U kan via de Service Desk een ander GSM-nummer opgeven als het huidige nummer niet correct zou zijn.

Als het GSM-nummer wel in orde is, raden we u aan om de signaalsterke van uw toestel te controleren. Verplaats u om de signaalsterkte te verbeteren. Als u nog steeds geen code ontvangt, probeer dan op een later tijdstip opnieuw.
 

U kan uw handtekeningcertificaat activeren nadat u uw advoctenkaart hebt geactiveerd. De code om het eaZySign wachtwoord te wijzigen wordt eveneens per SMS verstuurd. Dit is een andere code dan deze waarmee u uw kaart activeert. Om uw handtekeningcertificaat te activeren moet u de OTP-code gebruiken.

U ontvangt uw PUK-code per SMS.

U kan uw PUK-code best noteren op de brief die u samen met uw kaart hebt ontvangen. Op die brief is daarvoor een vak voorzien. Bewaar de brief op een veilige plek. De PUK-code hebt u nodig om uw kaart te deblokkeren of indien u uw PIN-code niet meer weet.  
 

U kan het handetekeningcertificaat activeren nadat u uw kaart hebt geactiveerd op https://dpa2.zetescards.be/nl

Een One-Time-Password is een eenmalig wachtwoord of PIN-code waarmee u uw handtekeningcertificaat kan activeren. Deze code wordt door DPA verstuurd.

Als u uw kaart wil laten blokkeren bij verlies of blokkering zals de operator van Zetes Card Stop u deze drie vragen stellen zodat hij u kan identificeren.

Geef antwoorden die spontaan bij u opkomen. Mocht u zich het antwoord toch niet herinneren zal de operator de intrekkingscode vragen die op de brief vermeld staat. Bewaar die brief dus op een veilige plek. Want als u die code niet bij de hand hebt, kan de kaart niet geblokkeerd meteen geblokkeerd worden en moet u uw balie contacteren om de kaart stop te zetten.
 

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

De antwoorden op deze vragen werden ingevuld tijdens de activatieprocedure. U kan de antwoorden naar wens aanpassen. De PIN-code (4 cijfers) moet hiervoor gekend zijn.

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “Wijzig de veiligheidsvragen”.

Veiligheidsvragen



Bevestig dat de gegevens op uw advocatenkaart uitgelezen en gebruikt mogen worden.
Voer de 4 cijfers van uw persoonlijke PIN-code in. Klik op “Ok”

Beantwoord de 3 veiligheidsvragen opnieuw. Klik op “Opslaan”.

Veiligheidsvragen
 

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

De PIN-code kan gewijzigd worden met uw huidige persoonlijke PIN-code:

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Op de homepagina kunt u rechts bovenaan uw taalkeuze aanduiden.
In het veld “Ik wil mijn advocatenkaart beheren” klik op “Mijn advocatenkaart beheren”.

Klik op “PIN-code wijzigen”.

Pincode wijzigen


Er verschijnt een pop-upvenster.

 • Vul eerst uw huidige persoonlijke PIN-code in.
 • Vul daarna de gewenste nieuwe persoonlijke PIN-code in.
 • Bevestig deze nieuwe PIN-code nog eens in het laatste veld.
 • Klik vervolgens op “Verzend”.
   

Pop-up PIN-code wijzigen

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

Uw kaart is geblokkeerd of u bent uw PIN-code vergeten? Aan de hand van de PUK-code (8 cijfers), die u per SMS kreeg om uw kaart te activeren, kan u een nieuwe PIN-code aanvragen mocht u ze vergeten zijn of mocht ze geblokkeerd zijn. (Noteer uw PUK-code dus op een veilige plaats.)

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “PIN-code opnieuw instellen”.

PIN-code resetten

Er verschijnt een pop-upvenster.

 • Vul eerst uw PUK-code (8 cijfers) in.
 • Vul daarna de gewenste nieuwe persoonlijke PIN-code in.
 • Bevestig deze nieuwe PIN-code nog eens in het laatste veld.
 • Klik vervolgens op “Verzend”.
   

Popup PIN-code resetten
 

 

Als uw kaart is verloren of gestolen, moet ze zo snel mogelijk worden gedeactiveerd.
U heeft twee opties:

 

1. Neem contact op met uw balie

U kan persoonlijk naar uw balie gaan, of telefonisch contact opnemen, tijdens de openingsuren van uw balie. De balie kan de kaart als "verloren" ingeven, en dan wordt de kaart onmiddellijk gedeactiveerd. U zal dan een nieuwe kaart moeten aanvragen.
 

2. Bel naar Zetes Card Stop

(opgepast: dit is niet de Card Stop voor uw bankkaarten)
Dit is een betalende dienst, die aan u gefactureerd zal worden.

Zetes Card Stop is 24/7 bereikbaar op 078/055 255.

Zetes_Card_Stop

U moet deze informatie opgeven:

 • de intrekkingscode (die vermeld staat op de brief met de pin- en pukcodes)
 • de antwoorden op de 3 geheime vragen die u heeft ingevuld bij de kaartaanvraag
   

Als u genoeg correcte antwoorden geeft, zal uw kaart worden geblokkeerd. Dit kan niet ongedaan gemaakt worden. Nadien kan u een nieuwe kaart aanvragen.

Ook hier maken we weer een onderscheid tussen de kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 (kaart V1) en de kaart uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)


Voor de kaarten uitgegeven vanaf juni 2017

 
De PIN-code van het authenticatiecertificaat vergeten?

Als u de PIN-code van uw advocatenkaart bent vergeten, dan kan u naar de balie gaan met uw PUK-code om een nieuwe PIN-code in te stellen. De PUK-code staat op de brief met PIN- en PUK-codes die u heeft ontvangen na het aanvragen van de kaart.

 
De PIN-code van het handtekeningcertificaat vergeten?

De PIN-code van het handtekeningcertificaat kan niet gewijzigd worden. U heeft 3 pogingen om de juiste PÏN-code in te vullen. Na de derde foute poging wordt het certificaat geblokkeerd. Ga met de PUK-code naar uw balie om het certificaat de deblokkeren. U krijgt dan 3 nieuwe pogingen. Als u na die 3 nieuwe pogingen nog geen juiste PIN-code heeft ingevuld, is het certificaat definitief geblokkeerd. De kaart blijft wel actief en bruikbaar, enkel het handtekeningcertificaat wordt geblokkeerd. U kan dan een nieuw certificaat aanvragen. Dat brengt wel extra kosten met zich mee.

 

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

 
De PIN-code van uw advocatenkaart vergeten?

Aan de hand van de PUK-code (8 cijfers), die u per SMS kreeg om uw kaart te activeren, kan u een nieuwe PIN-code aanvragen mocht u ze vergeten zijn of mocht ze geblokkeerd zijn. (Noteer uw PUK-code dus op een veilige plaats.)

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “PIN-code opnieuw instellen”.

PIN-code resetten

Er verschijnt een pop-upvenster.

 • Vul eerst uw PUK-code (8 cijfers) in.
 • Vul daarna de gewenste nieuwe persoonlijke PIN-code in.
 • Bevestig deze nieuwe PIN-code nog eens in het laatste veld.
 • Klik vervolgens op “Verzend”.
   

Popup PIN-code resetten
 

 

Ook hier maken we weer een onderscheid tussen de kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 (kaart V1) en de kaart uitgegeven vanaf september 2020 (kaart V2)

Voor de kaarten uitgegeven vanaf juni 2017

Uw PUK-code is nodig om uw PIN-code te wijzigen. Als u de brief met PIN- en PUK-codes niet meer hebt, moet u naar de balie gaan.

Situatie 1: U hebt een elektronisch handtekeningscertificaat (QES)
De brief met PIN- en PUK-codes vermeldt 2 PUK-codes:

 • De PUK-code van het AUT-certificaat: die staat voorgedrukt op de brief. Verwijder de strip om de code te zien.
 • De PUK-code van het QES-certificaat: die heeft u zelf vermeld op de brief na het activeren van de kaart en het certificaat.

 
Indien u de brief niet meer hebt, moet u naar de balie gaan:

 • De balie kan de PUK-code van het AUT-certificaat opnieuw laten opsturen per post. U betaalt hiervoor extra.
 • De PUK-code van het QES-certificaat kan niet opnieuw aangevraagd worden. De balie zal een nieuw QES-certificaat op de kaart plaatsen. U betaalt hiervoor extra en zal opnieuw naar de balie moeten gaan om het nieuwe QES-certificaat te activeren.

 
Situatie 2: U hebt géén elektronisch handtekeningscertificaat:

De brief met PIN- en PUK-codes vermeldt 1 PUK-code:

 • De PUK-code van het AUT-certificaat: die staat voorgedrukt op de brief. Verwijder de strip om de code te zien.

Indien u de brief niet meer hebt, moet u naar de balie gaan:

 • De balie kan de PUK-code van het AUT-certificaat opnieuw laten opsturen per post. U betaalt hiervoor extra.


Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

De PIN-code (4 cijfers) moet hiervoor gekend zijn. Aan de hand van de PIN-code kan u een nieuwe SMS met de PUK-code aanvragen.

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “Ontvang de PUK-code via sms”.

PUK-code


Bevestig dat de gegevens op uw advocatenkaart uitgelezen en gebruikt mogen worden.

Voer de 4 cijfers van uw persoonlijke PIN-code in. Klik op “Ok”

PUK-code opvragen


Uw 8-cijferige PUK code wordt per sms opgestuurd. Die sms heeft de tekst
DPA : uw PUK code is 12345678”.
Gelieve de PUK-code te noteren en op een veilige plek te bewaren!

PUK-code opsturen

Als u de pincode niet meer kent en ook de PUK-code niet meer vindt, dan moet u contact opnemen met uw balie.

Dat kan telefonisch, u moet niet naar het baliesecretariaat gaan. De balie zal de PUK-code per SMS aan u bezorgen.

Met deze PUK-code kan u de pincode opnieuw online of aan de balie instellen.
 

Voor de kaarten uitgegeven vanaf juni 2017

Ja. Daarvoor neemt u contact op met uw balie. Dat kan ofwel telefonisch, ofwel gaat u ter plekke.

Veiligheid

De balie moet uw identiteit controleren via de veiligheidsvragen die u hebt moeten invullen bij de kaartaanvraag. Na de aanvraag zal u een brief met de pincode van het nieuwe certificaat ontvangen per post. Neem die brief mee naar uw balie om het nieuwe certificaat te laten activeren en toe te voegen aan uw kaart.

 

Voor de kaarten uitgegeven vanaf september 2020

Handtekencode (6 cijfers) instellen of wijzigen: De PIN-code (4 cijfers) moet hiervoor gekend zijn.
Indien u tijdens de activatie van uw kaart uw handtekeningcertificaat nog niet hebt geactiveerd, en dit nu wilt doen of indien u een nieuwe code wenst in te stellen. Let op: er wordt een sms met een OTP-code verstuurd, waarmee een handtekencode van 6 cijfers kan worden ingesteld.

Ga naar https://dpa2.zetescards.be/

Klik op “Handtekencode instellen”.

Handtekencode


Bevestig dat de gegevens op uw advocatenkaart uitgelezen en gebruikt mogen worden.
Voer de 4 cijfers van uw persoonlijke PIN-code in. Klik op “Ok”

Handtekencode instellen 02


Om de handtekencode te kunnen instellen, hebt u de 8-cijferige One Time Password-code nodig. Klik op “Verstuur OTP code” om deze code via sms te ontvangen. Dit kan enkele minute duren.
Die sms heeft de tekst “DPA : uw OTP code is 12345678”.

Handtekencode instellen


Voer de 8 cijfers van de OTP-code in in het pop-upvenster.
Vul de gewenste PIN-code (van 6 cijfers) in voor het handtekeningcertificaat,
bevestig de PIN-code nog eens en klik vervolgens op “Verzend”.

Handtekencode instellen

 

Op de advocatenkaart staan uw voor- en familienaam zoals die gekend zijn in de database van de balie. Niet zoals die vermeld staan op de eID.

Bijvoorbeeld:

 • Op uw eID staat uw officiële voornaam "Bartholomeus"
 • U heeft zichzelf ingeschreven bij de balie met de voornaam "Bart"
 • Op uw advocatenkaart zal als voornaam "Bart" vermeld staan

Kijk eerst of u in deze FAQ het antwoord op uw vraag kan vinden. Indien niet, neem dan contact op met de DPA-Service Desk.

De DPA-Service Desk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u.

 

Algemeen

De advocatenkaart is een dagelijks werkinstrument dat toegang geeft tot de DPA-Jbox en DPA-Deposit en tot applicaties zoals het BJB, RegSol en Authentic Sources zoals het Rijksregister, CBB en GraydonCreditsafe. 

De kaart kan ook gebruikt worden om een gekwalificeerde elektronische handtekening op documenten te plaatsen. Deze gekwalificeerde elektronische handtekening is conform eIDAS / EU 910/2014, de Belgische advocatenkaart is dan ook een unieke referentie op nationaal en internationaal gebied.

De advocatenkaart is ook een officieel legitimatiebewijs waarmee advocaten zich te allen tijde kunnen identificieren, bv. bij toegang tot gerechtsgebouwen (de kaart vervangt het papieren CCBE-pasje).
 
De advocatenkaart:

 • Online neerlegging via DPA-Deposit
 • Digitaal verzenden van brieven en verzoekschriften via DPA-Deposit
 • Digitaal versturen van conclusies en stukken via DPA-Deposit
 • Toegang tot DPA-Box en Jbox
 • Toegang tot RegSol
 • Identificatie gevangenis
 • Toegang tot de rechtbank
 • Digitaal handtekenen van documenten
 • Toegang tot het privaat luik

Opgelet: het is belangrijk dat uw Rijksregisternummer, uw gsm-nummer en uw facturatiegegevens geregistreerd zijn bij uw balie en dat u de pincode van uw eID kent. Die hebt u nodig om uw kaart online aan te vragen. 

Kaartaanvraag gelukt? 
Uw nieuwe kaart wordt u zo snel als mogelijk aangetekend verzonden naar het adres dat u bij de aanvraag aanduidde: uw kantoor- adres of het adres van uw eID. De Pin- en Puk-code wordt verstuurd per sms naar het gsm-nummer dat bij uw balie geregistreerd staat. Die activatiecodes hebt u nodig als u de kaart online wil activeren. 

Buitenlandse advocaten
Een buitenlandse advocaat kan zich als B-advocaat of als EU-advocaat inschrijven aan een Belgische balie.
B-advocaten kunnen géén advocatenkaart aanvragen,  buitenlandse advocaten die als EU-advocaat zijn ingeschreven aan de balie kunnen dat wel. EU-advocaten die geen Belgische eID hebben, kunnen hun advocatenkaart aanvragen via het baliesecretariaat.

Om de advocatenkaart te kunnen gebruiken, moet eaZyLink worden geïnstalleerd. De eerste keer dat een gebruiker aanlogt op het DPA-platform, zal hiervoor automatisch de vraag worden gesteld, zodat de software kan worden gedownload en geïnstalleerd.


Om de advocatenkaart op een omgeving met Terminal Server of Citrix te kunnen gebruiken, is de standaard versie van eaZyLink echter niet voldoende. Er moet een specifieke installatie van eaZyLink uitgevoerd worden. Deze staat beschreven in de volgende handleiding: klik hier om de handleiding te downloaden.


Deze handleiding is een technisch document, enkel bedoeld voor de systeembeheerders van omgevingen met Terminal Server en Citrix. Gelieve dit document enkel aan systeembeheerders te overhandigen om de installatie uit te voeren.


Zodra de installatie is uitgevoerd, kan er met de advocatenkaart worden ingelogd op het DPA-platform.
Opgelet: Terminal Server of Citrix gebaseerd op Windows Server 2016 of nieuwer wordt momenteel niet ondersteund.

 

Elke advocaat ingeschreven bij een balie die ressorteren onder de Orde van Vlaamse Balies is verplicht om een elektronische advocatenkaart te hebben. Dat is zo bepaald in art. 193bis van de Codex Deontologie voor Advocaten, en opgenomen in het Belgisch Staatsblad van 1 maart 2017:

“De advocaat moet voor zijn identificatie en voor de authenticatie beschikken over de
elektronische CCBE-advocatenkaart.”
De Belgische elektronische advocatenkaart voldoet volledig aan de voorschriften van de CCBE (Council of Bars and Law Societies of Europe).

Sinds de Coronapandemie werd de advocatuur overigens een essentieel beroep is. Dat werd meegedeeld in een Ministerieel Besluit van 18 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken.

Indien u zich om professionele redenen moet verplaatsen is het uiteraard handig om deze advocatenkaart op zak te hebben, zodat u uw legitimiteit te allen tijde kan staven.

Vraag hier uw advocatenkaart aan.

Net zoals een eID of een bankkaart heeft de advocatenkaart een beperkte geldigheid. De vervaldatum staat onder de microchip op de voorkant van de kaart. De eerste kaarten van de huidige generatie vervallen vanaf begin september 2020.

 • Eenvoudigere activatieprocedure
 • Langere geldigheidsduur (5 jaar ipv 3)
 • Eenvoudigere pincode (4 ipv 6 cijfers)
 • Mogelijkheid om de pincode online te wijzigen
 • Steviger materiaal (zelfde als eID)

Vanaf juli 2020 zullen advocaten die in 2017 een advocatenkaart in gebruik namen, hun kaart moeten vernieuwen. Na de vervaldag krijgen ze met de kaart geen toegang meer tot de gerechtsgebouwen en kunnen ze haar niet langer gebruiken op het DPA-platform. 

De laatste kaarten van de huidige versie zullen in juni 2020 geproduceerd worden. In juli start dan een overgangsperiode. Tijdens deze periode zullen kaarten alleen maar aangevraagd kunnen worden, ze worden dan nog niet geproduceerd.

Die overgangsperiode duurt enkele weken. De eigenlijke productie zal midden augustus starten. Kaarten die in 2018 en 2019 werden uitgereikt, worden respectievelijk in 2021 en 2022 vervangen. 

Zo vlug u de hernieuwing van uw advocatenkaart online hebt aangevraagd, wordt uw nieuwe kaart aangetekend bezorgd op het adres dat u bij de aanvraag meedeelde. De PIN- en PUK-codes die u nodig hebt om uw kaart te activeren worden per SMS verstuurd. 
 
Deze gevoelige codes worden uit veiligheidoverwegingen naar een GSM-nummer eerder dan per e-mail of per brief verstuurd. Gegevens die per SMS verstuurd worden, zijn nu eenmaal moeilijker te hacken. Het nummer van uw mobiele telefoon wordt ook niet weergegeven in een databank die geconsulteerd kan worden en wordt enkel gebruikt om beveiligde boodschappen mee te delen.  

Dit GSM-nummer kan u laten verifiëren bij uw baliesecretariaat. Aanpassingen kunnen ook doorgegeven worden via servicedesk@ordevanvlaamsebalies.be.

Gedurende enkele weken in de maanden juli en augustus zullen advocaten die hun kaart verloren of beschadigd hebben, niet geholpen kunnen worden. In deze periode wordt het productiesysteem aangepast. Omdat dit enkele weken duurt, zal er gedurende die periode geen normale productie van kaarten mogelijk zijn.

Advocaten moeten in deze overgangsperiode dus bijzonder oplettend zijn en hun kaart op een veilige plaats bewaren. Kaarten kunnen wel aangevraagd worden vanaf begin juli, maar zullen pas na midden augustus geproduceerd worden.

Advocaat-stagiairs en advocaten zonder kaart kunnen hun kaart vanaf juli 2020 aanvragen op voorwaarde dat ze correct zijn ingeschreven bij hun balie. De kaarten zullen pas na midden augustus geproduceerd worden.

Vanaf juli zal het niet meer mogelijk zijn om een kaart van de eerste versie aan te vragen. Het activeren van de kaarten die voor juli 2020 werden aangevraagd, en alle andere acties, zullen nog wel mogelijk zijn totdat de laatste kaart van de eerste versie vervalt in 2023.

Voor de nieuwe kaarten, uitgebracht vanaf 2020
De zogenaamde advocatenkaart V2 heeft dezelfde eigenschappen als een eID en wordt door alle types kaartenlezer ondersteund.

Voor kaarten van de vorige generatie, uitgebracht vanaf 2017
Deze advocatenkaart wordt ondersteund door de volgende types SmartCard lezers:

 • ACS ACR38
 • C25
 • PCSC compatibele smart card readers
 • PCSC V2.01 Part 10 compatibele PIN-pad Smart Card lezers (modellen: Zetes Sipiro, ASC AGP8201)
 • Worldline CZAM terminal (VIC protocol geactiveerd)

 
Kaartlezers die een ‘extended APDU’ hebben, zijn compatibel. Dat staat meestal vermeld in de technische specificaties van de kaartlezer.


Opgepast:

 • enkel de nieuwere types van deze kaartlezers ondersteunen de veiligheidsvereisten van de advocatenkaart. Oudere kaartlezers van deze types kunnen toch incompatibel zijn
 • oudere kaartlezers ondersteunen niet altijd USB 3.0. Gelieve deze kaartlezers eerst uit te testen op een USB 2.0-poort
 • zo kan u de juiste USB-poort herkennen:

USB 3.0      

De USB-poort heeft een blauwe kleur    Het USB-logo naast de USB-poort bevat “SS”
USB3 USB3 logo


USB 2.0

De USB-poort heeft een zwarte kleur Het USB-logo naast de USB-poort
USB 2 USB logo 2

 

Deze types kaartlezers worden niet ondersteund:

 • Conceptronic (wordt door de Makro verkocht als eID kaartlezer)
 • Vasco Digipass 905, Digipass by Vasco
 • Vasco Digipass 875
 • HP keyboards met ingebouwde kaartlezer
 • Oude kaartlezers (aangekocht voor 2010)

 

De toegang tot de DPA-applicatie gebeurt steeds via de advocatenkaart. Deze is voor de OVB-advocaten deontologisch ook verplicht. Hier vloeit uit voort:

 1. advocatenactiviteiten in België moeten steeds gebeuren met een KBO inschrijving; dit kan ofwel via de rechtspersoon waarin deze advocaat werkt ofwel rechtstreeks als fysieke persoon. Dit geldt eveneens voor de EU-advocaten.
 2. Eu-advocaten kunnen, op basis van het vrij verkeer van diensten, in België ook occasioneel werkzaam zijn zonder er een vestiging te hebben. Deze hebben dus ook geen KBO-nummer! Deze advocaten kunnen deze kaart niet online aanvragen en moeten hun aanvraag via het secretariaat van de balie doen. Opgelet: om organisatorische redenen zal dit slechts vanaf november 2020 opnieuw mogelijk zijn. 
  Indien mogelijk, raden we hen echter aan een advocatenkaart aan te vragen via het kantoor waarmee ze samenwerken. Dat kantoor heeft wel een KBO-nummer. 
 3. advocaten bedienden zijn volwaardig advocaat en kunnen steeds het KBO-nummer gebruiken van het kantoor waarvoor zij in dienst zijn genomen.

Er zijn 2 certificaten gelinkt aan de advocatenkaart 

AUT: het authenticatiecertificaat 

 • Via de cloud aan elke advocatenkaart gelinkt
 • Hiermee kan de eigenaar van de kaart zich authenticeren/aanmelden
   

QES: het handtekeningcertificaat

 • Hiermee kan de advocaat documenten digitaal ondertekenen


Op kaarten uitgegeven vanaf juni 2017 – kaart V1

 • Optioneel (voor OVB-advocaten)     
 • De advocaat kan kiezen of hij het certificaat al dan niet laat activeren, tegen betaling: 
  • € 15 (excl. btw) indien aangevraagd samen met de kaart
  • € 20 (excl. btw) indien het moet worden toegevoegd aan een bestaande kaart
    

Neen. De papieren CBBE-pasjes waren geldig tot 31/12/2017.

Itsme® is een manier om via een smartphone veilig in te loggen op verschillende online diensten. In plaats van een kaartlezer en tientallen verschillende logins en wachtwoorden, gebruikt u via uw smartphone telkens dezelfde itsme®-code, die uit vijf cijfers bestaat.

Het is nu eveneens mogelijk om uw advocatenkaart aan uw itsme®-account te koppelen en te gebruiken in uw hoedanigheid van advocaat. Hoe dit precies in zijn werk gaat, leest u in de gedetailleerde handleiding op de DPA website.

Let op: Om veiligheidsredenen moet deze koppeling elk jaar vernieuwd worden. Voor afloop van de koppeling zal u via DPA meerdere notificaties ontvangen. Meer details over het vernieuwen van de koppeling vindt u eveneens in de handleiding.

 

Mocht u echter nog geen itsme®-account hebben, moet u de itsme®-app wel eerst op uw smartphone installeren. Op de website van itsme® vindt u hierover een uitgebreide handleiding.